Általános iskolai beíratás

FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS-ra

A Szigetvári Tankerületi Központ tájékoztatja az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

A beíratás időpontja: 

 • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig
 • 2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig

A beíratás helyszíne: 

 • Almamellék-Somogyhárságyi Általános Iskola és Kollégium
 • 7934 ALMAMELLÉK, Petőfi tér 1.

Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A 2019/2020-as tanévben a 2013. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.

A tanköteles gyermeket a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi iratokat, igazolásokat kell bemutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  óvodai szakvélemény, 
  szakértői bizottság szakértői véleménye, 
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • nyilatkozat törvényes képviseletről
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
 • tartózkodási hely igazolása (állandó lakhely hiányában; szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén) 

Az Almamellék-Somogyhárságyi Általános Iskola és Kollégium felvételi körzete:

 • Almamellék
 • Csebény
 • Horváthertelend
 • Ibafa

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az idei tanévtől kezdődően elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezésre is van lehetőség (április 1-jét követően), de a beíratáson minden szülőnek személyesen is meg kell jelennie az intézményben.

Az elektronikus ügyintézés a KÖFOP 1.00-VEKOP 15 – 2017 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett ügyintézési felületen lehetséges (https: //eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).

 A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt.

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat, amelyet a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója hivatott elbírálni.

            Kalapáti Attila
        tankerületi igazgató