A hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyház

A 2023/2024. tanévben az Almamellék - Somogyhárságyi Általános  Iskola és Kollégiumban a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyház, egyházi jogi személy, képviselője, hitoktatója:

Római Katolikus Egyház

Pécsi Egyházmegye

Egyházi jogi személy: Felföldi László pécsi megyéspüspök
7621 Pécs, Dóm tér 2., tel.: (72) 513-030

Hitoktatási főmunkatárs: Tóth Lászlóné

Hitoktatási Iroda
7621 Pécs, Dóm tér 2., levelezési cím: 7601 Pécs, Pf. 113., tel.: (72) 513-030, E-mail: hitoktatas[at]pecs.egyhazmegye[dot]hu

Képviselője: Rosner Zsolt plébános
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 9.

tel: 06-73-311- 814
Hitoktató: Bakosné Németh Viola

Az egyházi jogi személy által rendelkezésre bocsátott hit- és erkölcstan oktatásához kapcsolódó papíralapú dokumentumok az iskolában megtekinthetők.
A leendő első évfolyamosok szülei az írásbeli nyilatkozatot az etika / hit- és erkölcstan oktatáshoz a beiratkozáskor tölthetik ki.