Bemutatkozás

Az Almamellék-Somogyhárságyi Általános Iskola és Kollégium rövid bemutatása

Almamellék a Zselicség egyik gyöngyszeme a sok más aprófalvas település között. A falu története, hagyományai több mint 800 évre nyúlnak vissza.

Az évszázadok során magyarok, németek, horvátok alakították, formálták a falut, áldozatos munkájuknak volt köszönhető, hogy Almamellék a térség legjobb módú településévé fejlődött.

A község ismertségét mi sem bizonyítja jobban, mint Eszterházy Pál elismerő szavai 1782-ből: „(…) Ludi Magisterként működik Preghi Imre. Ötven gyerek jár a vesszőfonatos falú, sárral becsapkodott iskolájába.”

A tanintézmény mai formája 1978-ban alakult ki. Teljesen osztott, nyolc évfolyamos, nyolc osztályos iskola.

Iskolánk vezetője, Szubotics Miklós igazgató úr számára rendkívül fontos a szülőföld, a hazaszeretet és szűkebb hazánk iránti szeretet, egyfajta tevékeny lokálpatriotizmus. Miután tanári diplomáját megszerezte, Almamelléken kezdett tanítani, hogy átadhassa mindazokat az értékeket, melyek a szülőföld szeretetéből gyökereznek.

1993-ban bevezetésre került a német nyelv, a német nemzetiségi kultúra oktatása. A magyarországi németség tradícióinak bemutatásához kapcsolódik az állandó kiállítás, mely iskolánkban tekinthető meg; ide tartozik még a hagyományos szüreti felvonulás, mely az iskolai projektnapok keretében kerül meg-rendezésre. A szüreti felvonulás egyben tisztelgés is a nehéz paraszti munka előtt.

Iskolánkra leginkább jellemző a sokszínűség és a folyamatos belső megújulás. Neves pécsi művésztanárok /Lantos Ferenc, Apagyi Mária/ segítségével, közre-működésével, 15 éven át szerveztünk művészeti alkotótáborokat, a kollégium és az iskola számtalan képzőművészeti kiállításnak adott otthont.
A sport, a mozgás szeretete kezdettől fogva jelen van az iskolai életben. Első-sorban labdarúgókat nevelünk, de a gyerekek megismerkedhetnek az atlétika és a birkózás alapjaival is. A grundbirkózás hagyományai ebben a tanévben újjáéledtek iskolánkban. Meg kell említeni, hogy tanulóink szép diákolimpiai sikerekkel büszkélkedhetnek.

Szubotics Miklós igazgató úr, pályájának kezdete óta, folyamatosan küzd az esélyegyenlőség megvalósításáért. Az iskolába ma is, többségében halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek járnak, ahol a kollégiumi elhelyezés, számos esetben, megóvja őket az állami gondozásba vételtől. Az iskola kiváló felszereltsége, a lelkiismeretes tanári munka, a napi ötszöri étkezés biztosítása jelentős mértékben kompenzálja a rossz környezeti adottságokat, kiegyenlíti a kedvezőtlen anyagi körülmények okozta hátrányt.

A több mint húsz különböző, aprófalvas településről származó gyerekek-a „Kollégium Plusz Modellprogram” keretében-differenciált, érdeklődési körüknek megfelelő, foglalkozásokon vehetnek részt.

Iskolánk kiváló kapcsolatokat ápol a Kaposvári Egyetemmel, melynek hallgatói nemrég tanórákat látogathattak intézményünkben, mely a régió egyik módszertani partner intézménye.

Másik fő tevékenységi körünk a táboroztatás. Minden nyáron, diákjaink nyári táborainkban töltik a szünidő felét, amelyből három hét Erzsébet-tábor.

A tábori és az iskolai élet is elképzelhetetlen a szülők bevonása nélkül, akiket partnereknek tekintünk, és velük együtt alakítjuk iskolánk arculatát. Hitvallásunk szerint a gyermek a nevelés alanya, nem tárgya. Ezért elengedhetetlen, hogy az iskola külső és belső szereplői is tevékeny részt vállaljanak az oktatás-nevelés folyamatában.

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatunk kiváló. A jelentős anyagi támogatáson túl, gyakran vesznek részt rendezvényeinken, munkájukkal is segítik a különböző iskolai programok lebonyolítását. 

Természetesen, a nemzetiségi hagyományok ápolásán túl, fő feladatainknak tartjuk a magyar nyelv és a magyar kultúra értékeinek átadását és a hazaszeretetre nevelést is. Nemrég iskolánk tanulói a régiónk néprajzi értékeivel ismerkedhettek a Pécsi Néprajzi Múzeum igazgatójának tolmácsolásában.

És végül, a továbbtanulási statisztikákat tanulmányozva elmondható, hogy iskolánk tanulói felvételt nyernek a régió legjobb szakközépiskoláiba, gimnáziumaiba, mint pl. a pécsi Leöwey Klára Gimnáziumba.

Vancsura László
kollégiumi csoportvezető tanár